Projecten » Scholen & Kinderdagverblijven » Nieuwbouw dependance ONS te Badhoevedorp

De uitstraling:

De hoofdopzet van de dependance bestaat uit een gebouwvleugel met 5 leslokalen aan de Roerdompstraat en een gebouwvleugel met 2 leslokalen aan de Groenezoom. In het centrale draaipunt van de twee gebouwvleugels ligt het speellokaal en de ondersteunde functies. Het speelplein met een ruime groene zone is daarmee gelegen aan de zonzijde afgekeerd van de bestaande woningen aan de Roerdompstraat. Het groene karakter van het park rondom het Vierbuizenmeertje blijft hiermee optimaal. Het parkeren zal, gezien de omvang en tevens de wens de Roerdompstraat betreft verkeerbewegingen te ontzien, gesitueerd kunnen worden aan de zijde van de Groenezoom. Door in te zetten op een kwalitatieve inrichting kan zowel aan de geëiste norm, als ook aan de gewenste uitstraling worden voldaan.

De zuidwestzijde van het gebouw is hoger en open van karakter. Door het toepassen van colonnades die het dak met de overstekken draagt ontstaat een gelaagdheid in de gevel en geeft het gebouw een paviljoenachtige uitstraling die goed past bij het parklandschap. De overstekken zorgen voor de gewenste schaduw waardoor opwarming wordt beperkt. Zonnepanelen op het vlakke dak van het speellokaal verstoren niet het beeld en dragen wel bij aan een evenwichtige energiehuishouding. De verharding van de speelplaats volgt de ronding van het speellokaal en verstrekt daarmee de relatie tussen het gebouw en het terrein. Het groen op het eigen perceel is gemaximaliseerd in de richting van het park en draagt zo bij aan de groenstructuur.

Doordat het gebouw ruim voldoende afstand houdt van de Roerdompstraat is ook aan die zijde het doorlopen van de monumentale groenstructuur geborgd. Tevens is aan deze zijde het gebouw lager gehouden om zo minder massaal over te komen naar de woningen aan de overzijde van de straat.

De lokalen profiteren van de extra hoogte die ontstaat door de helling in het dakvlak. Meer hoogte betekend meer volume en een beter binnenklimaat.

De gevels aan de Roerdompstraat en de Groenezoom zijn respectievelijk noordwest en noordoost gericht en zijn  daarmee gelegen aan de schaduwzijde van het gebouw. Alle zeven leslokalen zijn aan de schaduwzijde gelegen waardoor grote raampartijen met prettig daglicht mogelijk zijn zonder de toepassing van kostbare en onderhoudsgevoelige buitenzonwering die tevens het uitzicht belemmeren.

Doordat de leslokalen niet aan de zijde van de speelplaats zijn gelegen is het goed mogelijk buiten te spelen terwijl andere groepen gelijktijdig binnen les krijgen.

De herkenbaarheid van een gebouw begint aan de buitenkant. Op de hoek van de Roerdompstraat en de Groenezoom hebben wij het gebouw een hoger accent gegeven door op de verdieping en inpandig de installatieruimte te situeren. Het bestemmingsplan geeft daarvoor ruimte en het is tevens een fraaie oplossing om lelijke installatiekasten op het dak te voorkomen.

Het hogere accent vormt niet alleen de architectonische verbinding tussen de twee gebouwvleugels maar geeft ook duidelijk aan waar de hoofdentree is gesitueerd. Het vinden van je weg is bij het voor het eerst naar school gaan zeker belangrijk. Het gebouw wordt leesbaar en daarmee benaderbaar.

Met de leslokalen aan de straatzijden gelegen is het lesgeven zichtbaar vanuit de buurt. Ook dit draagt bij aan de uitstraling van het gebouw en zijn functie.

Uiteraard is het doel het gebouw te laten voldoen aan de 100% toegankelijkheidseis.

Doordat de dependance is bedoeld voor de groepen 1 tot en met 3 is het oplossen van het vraagstuk rond het halen en brengen van de leerlingen een opgave die extra aandacht vergt. De parkeernorm die voortvloeit uit het Deltaplan Bereikbaarheid van de gemeente vraagt om een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen. Daarbij is de Roerdompstraat met één richtingsverkeer ongeschikt om de verkeerbewegingen op te lossen. Een parkeervoorziening aan de Groenezoom is de meest praktische en veilige oplossing. Overzicht, ruimte en strategisch situeren van stoepen voor voetgangers zijn daarbij essentieel voor een veilige en doelmatige oplossing. Ook de bereikbaarheid door hulpdiensten is vanaf die zijde goed te waarborgen.

 

 


OVERZICHT FUNDERING

OVERZICHT BEGANE GRONDVLOER

OVERZICHT CELLENBETON

OVERZICHT GELAMINEERD HOUT

OVERZICHT STAAL

OVERZICHT DAKVLOER

OVERZICHT VERDIEPING

OVERZICHT DAK

OVERZICHT AFWERKING

« Terug naar het projecten overzicht