Projecten » Scholen & Kinderdagverblijven » Algemeen; bouwen voor onderwijs & kinderopvang

Bouwprojecten voor het basisonderwijs. 

Ons bureau heeft een ruime ervaring met bouwprojecten van zeer verschillende aard. Het accent ligt vooral op het realiseren van plezierige gebouwen van goede architectonische en bouwtechnische kwaliteit. Alle architecten werkzaamheden kunnen door ons bureau worden verzorgd. Bekend is het belang van goede bouwkostencalculaties en budgetbewaking, juist in de sector van de scholenbouw. Daarnaast hebben wij ook gewerkt in teamverbanden met een verschillende samenstelling. Wij hebben een recente en ruime ervaring op het gebied van scholen en schoolwoningen voor het basisonderwijs. De toenemende wens om rekening te houden met o.a. kinderdagopvang en naschoolse opvang is ons dan ook bekend. Daarnaast heeft ons bureau ook multifunctionele gebouwen gerealiseerd zoals o.a. een bejaardensociëteit gecombineerd met de dagopvang voor geestelijke gehandicapten en kerkgebouwen die ook in brede zin als ontmoetingscentra in de wijk fungeren. Projecten in deze sfeer worden allen gekenmerkt door de deelname van veel verschillende partijen die mede door de architect op één lijn moeten worden gebracht. Het tijdig verstrekken van informatie aan de juiste personen is hierbij van groot belang. Goed overleg en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden.

« Terug naar het projecten overzicht